Behandling ved åpen avdeling

Spillavhengighet er en kompleks sykdom som påvirker mange flere enn bare spilleren. Ut fra det har Spelfrihetens behandlingsopplegg blitt skapt og utviklet dynamisk av våre erfarne avhengighetsterapeuter, i samarbeid med spillavhengige og pårørende.

Start behandlingen nå

Behandlingsopplegget

  Start din behandling i løpet av

  5 virkedager

  Behandlingen gjennomføres digitalt via Zoom
  Intensiv behandling over 16 uker
  Tre ukedagskvelder; tirsdag, onsdag og torsdag kl. 16.00–19.00
  Pårørende inkluderes i prosessen
  Faste selvhjelpsmøter
  Individuelle hjemmeoppgaver
  Verktøy og rutiner for et nytt liv
  Individuelle terapeutiske ukessamtaler
  Langtidsbehandling over 12 måneder, én kveld i uken kl. 18.00–20.00

Om behandlingen

Spelfrihetens behandling er oppdelt i to trinn, og går over 16 måneder totalt. Behandlingen bygger på relasjonell terapi med et psykodynamisk fokus på å identifisere og bearbeide fortrengte følelser. Vår gruppebehandling bygger på identifisering, innsikt og kunnskap for klientene. Sammen identifiserer vi også tilknytningsmønster, går inn på traumer, og styrker mentaliseringsevnen hos den spillavhengige. Vi veileder klientene til å forandre sitt livsmønster slik at de kan håndtere livets utfordringer og vanskeligheter på en ansvarsfull måte, uten å vende tilbake til spillingen, utvikle andre avhengigheter eller destruktiv adferd. Siden spillavhengighet ofte sårer flere mennesker rundt den som spiller, inngår øvelser og oppgaver for å reparere disse relasjonene. For å gi støtte til pårørende får spilleren i starten velge opptil tre pårørende som løpende får støttesamtaler gjennom behandlingsprosessen. En viktig del i denne prosessen for å holde seg frisk, er å dele av sine erfaringer og skape håp for å endre spilladferden. Behandlingen har en tydelig struktur for dette.

Temaer vi diskuterer

Avhengighetssykdommen

Å velge miljøer og selskap

Avhengighet og hjernen

Affekt/grunnfølelser

Du får ikke tilbakefall, du tar tilbakefall

Tilknytningsmønster

Frihet fra behovet til å spille

Daglige rutiner for livskvalitet

Tomhet, angst og uro

Håndtering av spillsug

Forebygge tilbakefall

Hva avhengighet gjør med oss og våre pårørende

Besattheter og andre adferdsuttrykk

Hvordan vi reparerer relasjoner

Ansvar fører til frihet

Følelser er ikke farlige

Mange spillere som har gjennomgått behandlingen vår har klart å forandre livet sitt.

Det vi ikke greier å gjøre alene, greier vi sammen. Å slutte å kjempe, gi opp, fortelle sannheten og be om hjelp er starten på et nytt liv. Et liv som ikke stopper med spillfrihet, men et liv med økende livskvalitet, indre trygghet og følelsesmessig balanse.

Madeleine

Så takknemlig for å slippe den konstante redselen for å bli fanget

Madeleine, spillfri 945 dager

Behandlingsprosessen

Registrering og utsendelse av materiell

Når du har bestemt deg for å starte en behandling, vil du få en e-post med all den informasjonen, lenkene og kontaktopplysningene du trenger. Vi sender også vårt fysiske behandlingsmateriell samt Craig Nakkens bok Beroendepersonligheten hjem til deg.

1

Sett av tid til individuelle samtaler

Sammen med terapeuten din bestemmer vi et fast tidspunkt hver uke for en individuell samtale. Også dine pårørende vil oppfordres til regelmessig kontakt med terapeut, for å få hjelp med sine egne utfordringer.

2

Gjennomgå behandlingsmateriellet

Les behandlingsmateriellet når du har fått det. Du kommer kanskje ikke til å forstå alt i denne fasen, men du vil få en bedre forståelse av behandlingsprosessen.

3

Behandlingen startes

I de neste seksten ukene deltar du i gruppebehandling hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 16.00–19.00. Vi har åpnet for løpende opptak av klienter, noe som innebærer at gruppen består av personer på ulike stadier på reisen for å bli friske. Dette er veldig nyttig for behandlingsprosessen.

4

Etterbehandling

Hver onsdag 18.00–20.00 vil du gjennom 12 måneder fortsette med gruppeterapi. Gruppen består av de andre klientene du har blitt kjent med i den innledende delen av behandlingen.

5

Utviklingskurver for pengespill og dataspillavhengige

Kurvene våre bygger på klientenes og terapeutenes samlede erfaringer, der vi kan se en tydelig eskalering av konsekvenser og destruktiv adferd over tid. Det er derfor viktig å bryte den negative spiralen så tidlig som mulig. Kurvene viser også at det er fullt mulig å bli frisk, men det krever at man aksepterer og tar ansvar for sin egen sykdom og kontinuerlig jobber for å holde seg frisk.

Kjenner du deg igjen i noen av kurvene?

Vil du vite mer om våre behandlinger?

Fyll ut kontaktskjemaet eller ring oss på +468-660 10 45 for mer informasjon