Pårørendebehandling

Det er lett å tro at alt kommer til å bli bra, hvis bare familiemedlemmet slutter å spille. Pårørende til spillavhengige rammes følelsesmessig, økonomisk, sosialt, og noen ganger fysisk. Det er ikke uvanlig å utvikle medavhengighet. Med vår behandling er det mulig å finne tilbake til seg selv. Det er også mulig å utvikle en sunn og fungerende relasjon med familiemedlemmet ditt som er spillavhengig.

Start behandlingen nå

Behandlingsopplegget

  Start behandling i løpet av 5 virkedager
  Behandlingen gjennomføres hovedsakelig digitalt via Zoom*
  2 treff hver uke
  Hver økt varer i 3 timer
  Vi treffes i grupper på minst 6 personer og maks 10 personer
  Behandlingen pågår over 5 uker
  Faste selvhjelpsmøter
  Faste hjemmeoppgaver
Anhörigbehandling

Også pårørende trenger behandling

Det er veldig vanskelig å leve sammen med en person som er spillavhengig. Å veksle mellom håp og fortvilelse. Konstant uro Frustrasjon og sinne. Det er hverdagen for en pårørende som kjemper. Men det er aldri for sent å forandre situasjonen. Problematikk rundt spilling er noe som alle må ta ansvar for selv. Og den påvirkningen man utsettes for som pårørende trenger man hjelp til å håndtere. Det er mulig å finne tilbake til en fungerende og sunn relasjon igjen. Det er mulig å overvinne avhengigheten. Men for å lykkes med det trenger man som pårørende hjelp til å finne tilbake til seg selv og lære seg å sette sunne grenser. Det er aldri et familiemedlems feil at noen havner i spillavhengighet. Derimot spiller man som pårørende ofte en stor og viktig rolle i personens kamp for å bli frisk.

Temaer vi diskuterer

Avhengighetssykdommen

Grensesetting

Kontrollbehov

Fornektelse

Selvfølelse

Tillit

Relasjoner

Følelser

Flukt

Er jeg medavhengig?

Veien til frihet

Et nytt liv

Mange pårørende har gjennomgått behandlingen vår og har klart å forandre livet sitt helt.

Det vi ikke greier å gjøre alene, greier vi derimot sammen. Å gi opp og be om hjelp er derfor starten på et nytt liv. Det finnes mange fordeler med å sette seg selv i førersetet, i stedet for at alt skal kretse rundt hva den spillavhengige gjør, eller ikke gjør.

Jenny anhörig

Før handlet min egen situasjon bare om hvorvidt sønnen min spilte eller ikke. Med de verktøyene jeg har fått i behandlingen, er ikke livet sånn lenger, noe som er utrolig deilig.

Jenny anhörig

Opplegg for pårørendebehandling for spilleavhengighet og medavhengighet

Pårørendebehandling er ment å hjelpe deg i et nært forhold til en spiller med å finne tilbake til deg selv. Vi jobber med å støtte deg slik at du kan etablere et sunt forhold til spilleren og kunne bidra til bedringen. Behandlingen varer i fem uker og foregår helt digitalt. Vi møtes hver mandag og fredag fra kl. 15:00 til 18:00 for å diskutere pårørenderollen ut fra ulike temaer. I tillegg avtaler vi to oppfølgingssamtaler etter avsluttet behandling. Behandlingsopplegg over 10 møter:

Introduksjon

Vi blir kjent med hverandre og går gjennom behandlingens formål.

1

Medavhengighet og muliggjøring

Hva innebærer det å være medavhengig eller muliggjører?

2

Følelser

Bli kjent med seg selv som en viktig del av helingsprosessen.

3

Kontroll

Utvikling av negativ og destruktiv kontroll.

4

Grenser

Sunn grensesetting og gjensidig respekt.

5

Grensesetting - Gruppeoppgave

Reflektere over hva som er viktig for meg. Knytte det til følelsene.

6

Skyld og skam

Hva er skyld og hva er skam? Hvordan påvirker det oss?

7

Skyld og skam - Gruppeoppgave

Øke kunnskapen om din egen skam.

8

Sorg

Hva er det vi sørger over?

9

Bedringsplan

Hvordan går jeg videre og hva må jeg gjøre?

10

Vil du vite mer om våre behandlinger?

Fyll ut kontaktskjemaet eller ring oss på +468-660 10 45 for mer informasjon